Приготвяне на бордолезов разтвор

За получаване на 100 л. 1% бордолезов разтвор, 1кг. син камък се неутрализира с вар (CaO,Ca(OH)2) така че, да се получи фина суспензия с pH 7.5-8.5. Необходимото количество вар е около 750 гр. негасена или 1.5 кг гасена и зависи от качеството и.

Синият камък се разтваря в 80 л. вода.Варта се разтваря в 10 л вода. Полученото варно мляко се налива на тънка струя в синкамъчния разтвор при постоянно и интензивно разбъркване.При наближаване края на неутрализацията, започва да се следи pH на разтвора.Спира се наливането на варното мляко, разбърква се интензивно известно време и се проверявa pH. Ако е нужно се долива още малко варно мляко и се проверява pH.Продължават да се доливат малки порции варно мляко докато се получи pH 7.5-8.5. Добавя се вода до 100 л.

Колкото е по-фина получената суспензия, толкова бордолезовия разтвор има по-голяма покривност и от там по-добри фунгицидни свойства.

Трябва да се използува само прясно приготвен бордолезов разтвор,не по-късно няколко часа от приготвянето му.